Διαγνωστικές Υπηρεσίες

  • Εργαστήριο Ηλεκτρονευροφυσιολογίας
  • Εργαστήριο Ανάλυσης Κίνησης-Βάδισης (Πελματογράφησης NOVEL)
  • Εργαστήριο Ισοκινητικής Αξιολόγησης και Άσκησης
  • Εργαστήριο Εργομετρικής Αξιολόγησης
  • Εργαστήριο Βιολογικής Επανατροφοδότησης
  • Μικροβιολογικό Εργαστήριο

Άμεση και δωρεάν μεταφορά των ασθενών μας από τον στόλο της ΑΝΙΜUS

Υποστηρίζουμε όλα τα ασφαλιστικά ταμεία

 

Διασφάλιση Ποιότητας