Πληροφορίες για κλειστή νοσηλεία ΕΟΠΥΥ

Έγκριση εισαγωγής

Για την εισαγωγή στο ΚΑΑ ANIMUS του ασφαλισμένου ασθενή απαιτείται:

  1. Ιατρική βεβαίωση-γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο ή Ιδιωτικό Θεραπευτήριο που νοσηλεύθηκε ο ασθενής, υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από τον Διευθυντής της Κλινικής (Παθολογική, Ορθοπαιδική κλπ) ή τον Αναπληρωτή Διευθυντή αυτής, καθώς επίσης και στρογγυλή σφραγίδα – αριθμό πρωτοκόλλου από το Γραφείο Κίνησης του Νοσοκομείου/Θεραπευτηρίου.

    Στην συγκεκριμένη βεβαίωση-γνωμάτευση πρέπει ν’ αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του ασθενή, η πάθησή του, ο προτεινόμενος χρόνος νοσηλείας του στο ΚΑΑ Animus, καθώς επίσης και ότι η πάθηση δεν είναι χρόνια.  Υπόδειγμα της συγκεκριμένης βεβαίωσης: ΚΛΕΙΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑ – ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ   

  2. Εξιτήριο από το Νοσοκομείο ή το Ιδιωτικό Θεραπευτήριο όπου θα φαίνονται οι ημέρες νοσηλείας και θα είναι σφραγισμένο από το Γραφείο Κίνησης του Νοσοκομείου/Θεραπευτηρίου.

  3. Βιβλιάριο Υγείας θεωρημένο για το τρέχον έτος.

Άμεση και δωρεάν μεταφορά των ασθενών μας από τον στόλο της ΑΝΙΜUS

Υποστηρίζουμε όλα τα ασφαλιστικά ταμεία

 

Διασφάλιση Ποιότητας