Ο Πρόεδρος της ANIMUS A.E. στο "Business Success Stories"

Ημερομηνία: 20.12.2017

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΘΕΒ) και Πρόεδρος ΔΣ του ANIMUS AE κος. Νταβέλης Αθ. Αχιλλέας ήταν κεντρικός ομιλητής στην εκδήλωση "Business Success Stories" που διοργανώθηκε από το ΤΕΙ Λάρισας στο αμφιθέατρο του ιδρύματος.
Η εκδήλωση εντάσσεται σε σειρά εκδηλώσεων με τίτλο: “Business Success Stories”. Στο πλαίσιο των συγκεκριμένων εκδηλώσεων, ως προσκεκλημένοι ομιλητές, διακεκριμένοι επιχειρηματίες της Περιφέρειας Θεσσαλίας παρουσιάζουν στους προπτυχιακούς και στους μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Θεσσαλίας τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους, σχετικά με την επιχειρηματικότητα σε περιόδους κρίσης και τις προσωπικές τους ιστορίες, δυσκολίες και προκλήσεις στο στίβο του επιχειρείν.
Η εκδήλωση απευθυνόταν στους προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, στους φοιτητές των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών του Τμήματος και, γενικότερα, ήταν ανοικτή προς όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΤΕΙ Θεσσαλίας και προς το κοινό. Υπεύθυνος της οργάνωσης των “Business Success Stories” είναι ο Δρ. Βασίλειος Γερογιάννης, Καθηγητής του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Θεσσαλίας.

Στην εισήγησή του ο κος. Νταβέλης Αθ. Αχιλλέας ανέδειξε τα κακώς κείμενα της ελληνικής επιχειρηματικής πραγματικότητας, διαχρονικά και κατά τη διάρκεια της κρίσης, και τόνισε τη σημασία και τον κομβικό ρόλο που παίζει το ανθρώπινο δυναμικό στην υγιή ανάπτυξη των επιχειρήσεων και συνολικότερα της οικονομίας.

Άμεση και δωρεάν μεταφορά των ασθενών μας από τον στόλο της ΑΝΙΜUS

Υποστηρίζουμε όλα τα ασφαλιστικά ταμεία

 

Διασφάλιση Ποιότητας